FEBRUÁR HÓNAP ÉRDEKESSÉGE – A VIAREGGIÓI KARNEVÁL

 In A hónap érdekessége, Uncategorized

KARNEVÁL = SZABADSÁG, SZÓRAKOZÁS

Jelképek

A 2010-es Viareggiói Karnevál hivatalos címere – Stefano Giomi fiatal, helybeli grafikus műve – állítólag hűen tükrözi a viareggióiak elragadó szenvedélyét e városi hagyományuk iránt. Legalábbis ez volt a véleménye a döntést hozó zsűrinek a címerre kiírt országos verseny elbírálásakor. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres viareggiói igazán tudhatja mit is jelképez Burlamacco (a leghíresebb viareggiói maskara, és egyben a viareggiói karnevál örökös jelképe 1930 óta), és a karnevál ünnepe: a szabadságot és a szórakozást. Ez a két szó összefoglalja mindazt, ami a kívülálló szemének is nyílvánvaló különbség pl. a Velencei Karneválhoz képest. Viareggióban képtelenség a tisztes távolságból szemlélődő turista szerepében megmardni – még ha így is érkeztünk – egyszerűen magával ragad az az őszinte „őrület”, ami a felvonuló menetet tölti, pörgeti.

BURLAMACCO

BURLAMACCO

Az alapítvány

De kezdjük az elején. Hiszen a közel egy hónapos farsang időszaka már csak a levezetése, kiengedése annak a láznak, amely szinte egész év folyamán fűti a karneváli készülődést. A fent bemutatott címernek is már nyár elejére (2009) el kellett készülnie, hogy az egész turistaszezonban végig lehessen a karnevált reklámozni. Hiszen a nyár folyamán milliószámra érkeznek ide olasz és külföldi turisták, akiket a városi – idegenforgalomért felelős – vezetőség szeretne a karnevál idejére is visszacsalogatni. Ki is nyit bizony a szállodák nagy része erre az egy hónapra, és fogadja a világ minden részéről szervezetten és egyénileg ideérkezőket (minden évben kb. 800 000 ember).

UNA SOLA MADRE LA TERRA - FÖLDANYA, AZ EGYETLEN

UNA SOLA MADRE LA TERRA - FÖLDANYA, AZ EGYETLEN

A Viareggiói Karnevál 137 éves. A történelmi hagyományok hűséges továbbéltetéséért egy alapítvány felelős, amely kimondja, hogy a karnevál fontos kulturális, néprajzi és történelmi értéke Viareggio városának, Lucca megyének, Toscana tartománynak és egész Olaszországnak. Az alapítvány feladatai közé tartozik az anyagi és közreműködői támogatók gyűjtése és összefogása, a karnevál országos és nemzetközi promóciója és nem utolsó sorban a nélkülözhetetlen kézművesmesterség: a papírmasé készítése és művészi megmunkálásának támogatása, védelme, fejlesztése.

Történet

1873-ban Viareggio város néhány gazdagabb polgára maskarát öltött, és úgy vonult át a városon, tiltakozásának adva hangot a magas adók ellen. Ezután minden évben, farsang idején újraélesztették a városlakók aktuális elégedetlenkedésüket. A század végére e vélemény kinyílvánítás odáig „fajult”, hogy megjelentek az első allegórikus kocsik. A 6 év kényszerszünet után – az első világháború miatt – mint egy bezárt palackból, újult erővel tört fel a viareggióiak karneváli kedve. Az évtizedek alatt egyre látványosabb, grandiózusabb, gazdagabb felvonulássá vált a híres viareggiói lungomare-n a karneváli menet, és a 3. évezred még további újdonságokkal kecsegtet.

MACHINARIUM

MACHINARIUM

Karneválváros

2001 év végén átadták a viareggió Citadellát: a grandiózus építészeti tervek alapján készült új karneváli városnegyedet az Aurélia út közelében. A 16 műhely a város 16 kerületének szentelve egy hatalmas teret vesz körbe, kényelmes helyet hagyva a műhelyekből kiguruló méretes kocsiknak (akár 20 m magasak is lehetnek). A zárt falak mögött pedig egész évben folyik a készülődés: tervezés (ma már a legmodernebb számítógépes technikával), formázás, építés, próbák… Minden egyes műhely a színfalak mögött egy egy kisebb, mondhatnánk kamaraszínház. A Citadella egy Karneváli Múzeumnak is helyet ad, ahol legendás formák kerültek kiállításra. Aki nem a karneváli időszakban látogat  Viareggióba, annak mindenképp egy érdekes program lehet a múzeum meglátogatása, ahol a papírmasé művészetébe is betekintést nyerhet, a laboratóriumokban pedig ki is próbálhatja kézügyességét. Nyitvatartás: csütörtök, péntek, szombati napokon 16-19 óráig, a belépés ingyenes.

CITTADELLA

CITTADELLA

Program

2010 felvonulási napjai: a farsangi időszak 4 vasárnapja, melyek az idén január  31, február 7, 14 és 21, mindig du. 3 óra, és Húshagyó Kedd (Martedí Grasso) február 16, amikor két menetet is tartanak, az elsőt du. kettőkor a nemzeti TV adó élő közvetítése kedvéért, majd egy késői, éjszakába nyúló ünnepség du. 4-kor kezdődik. A nagy, közös felvonulástól függetlenül a város kerületei maguk is szerveznek a farsang egész ideje alatt számos színes programot: koncerteket, kirakodóvásárokat, kulturális- és gyermekprogramokat, étel- és italkóstolókat, és természetesen jelmezes felvonulásokat.

SCACCIA PENSIERI - GONDŰZŐ

SCACCIA PENSIERI - GONDŰZŐ

A nagy közös felvonulás főszereplői természetesen a hatalmas méretű allegórikus kocsik, melyeknek megjelenését minden évben hatalmas várakozás előz meg. A viareggióiak imádják azt a szatirikus ízlést,  amellyel a papírmasé nagymesterei évről-évre megformálják aktuális személyiségeiket. A témák, allegóriák a mai napig a polgári elégedetlenség megnyílvánulásai, nem véletlen tehát, hogy mindig vannak politikai, közéleti szereplői.

ATTENTI AL PAPI - PUPO

ATTENTI AL PAPI - PUPO

FAR FINTA DI ESSERE SANI - SZÍNLELNI AZ EGÉSZSÉGET

FAR FINTA DI ESSERE SANI - SZÍNLELNI AZ EGÉSZSÉGET

Az allegórikus témákra azonban egészen más, politikától független történések, események is adhatnak okot. Idén ilyen volt pl. a Michael Jackson-nak emléket állító kocsi, de a múltban számos, sokszor az egész világot  megrendítő, vagy éppen az egész világon megünnepelt esemény  indította meg az alkotók képzelőerejét, szatirikus kedvét (idén „áldoztak” a H1N1 járványnak és a gazdasági világválságnak is egy-egy művet).

THRILLER PARTY

THRILLER PARTY

A kocsik általában úgy vannak felépítve, hogy jelmezes táncosok, előadóművészek, vagy egyszerűen csak kísérők is helyet kapnak rajta, akár több emelet magasságban. Sokszor kinyílik itt-ott egy rejtett ablak a papírmasén, hogy a mögötte rejtőzködő meglepetésszerűen megviccelje a környező tömeget (leönti, lefújja, vagy megijeszti).

L'AMORE RUBATO - FUTÓ SZERELEM

L'AMORE RUBATO - FUTÓ SZERELEM

HÁTULRÓL IS MEGÉR EGY  FOTÓT

HÁTULRÓL IS MEGÉR EGY FOTÓT

Akocsik között folyamatosan jelmezes csoportok, fúvószenekarok, majorett lányok, táncegyüttesek kapnak helyet, ők teszik igazán mozgalmassá, élővé és már-már elviselhetetlenül hangossá az egész menetet. Viareggio minden évben meghív a világ távoli részéről is vendégcsoportokat, idén egy kínai sárkánytáncoltató hagyományőrző csoport a különleges látványosság. Na, és persze nem utolsó sorban ott  a hatalmas tömeg – a 15 Eurós belépőjegy ellenére – melynek nagy része szintén maskarába öltözve, (forralt bortól felvidítva), és a farsangi hangulattól áthevülve ünnepli, éljenzi, tapsolja a felvonuló menetet. Sokan beállnak egy pillanatra táncolni – amikor éppen arrajön egy tánccsoport – , vagy megpróbálnak felkapaszkodni egy-egy kocsira, de leginkább csak szórják a színes papírdarabokat és fújják a habot megállás nélkül. Merthogy: „a karneválon minden vicc megengedett!”, azaz „al carnevale ogni scherzo vale” – mondja a népi bölcsesség.

LA DANZA DEL DRAGO - A SÁRKÁNY TÁNCA

LA DANZA DEL DRAGO - A SÁRKÁNY TÁNCA

METTI IN MOTO L'ALLEGRIA - PÖRÖGJ FEL

METTI IN MOTO L'ALLEGRIA - PÖRÖGJ FEL

ALFABETO APOCALITTICO - APOKALIPTIKUS ABC

ALFABETO APOCALITTICO - APOKALIPTIKUS ABC

Recommended Posts

Leave a Comment